Hangen in het Koffiehuis

Een advertentie in de Middelburgsche Courant meldt het volgende: ‘Men zal op Vrydag den 12 january 1781 in het Heeren Logement van Oranje, te Middelburg presenteeren te verkoopen, een sterk en welgebouwd dobbeld Huis en Erve genaamd de Druiftak staande op de Nieuwe Haven by de St. Janstraat.’ Bij het zogenoemde huisnamenproject van het Zeeuws Archief ontdekte ik dat logement de Druiftak op 28 mei 1806 is verkocht voor 65 pond Vlaams, 6 schellingen en 8 penningen. Helaas ontbreekt verder ieder spoor van de Druiftak.

In de Middelburgsche Courant verschijnt op 1 maart 1785 een advertentie: ‘Nog zal men ten zelven Dage en Plaats, des Avonds ten 9 Uuren, Presenteeren te Verkoopen: Een Huys en Erve genaamd De Pellekaan, staande en gelegen op de Nieuwe Haven, by de Sint Janstraat’. In de lootjesboeken van het Onze Lieve Vrouwegasthuis heb ik ontdekt dat Maria Cornelisse in 1788 dienstmeid was in de Pellekaan. Helaas heb ik niet kunnen ontdekken wie de eigenaar van de Pellekaan was.

Doorgewinterd

Adriaan Johannes van Goozen opent in 1869 het Nieuw Koffiehuis aan de Nieuwe Haven 49. Hij is wat je noemt een doorgewinterde horecaffer. Hij heeft eerder in café de Witte Ballon aan de Sint Janstraat 34 en daarvoor in café de Verwachting aan het Vlissings Wagenplein gezeten. Een jaar later wordt hij eigenaar van café Bellevue aan het Vlissings Wagenplein. Een kleine horecabaron.

Op 31 december 1871 verschijnt deze advertentie in de Middelburgsche Courant: ‘Oude- en Nieuwjaarsavond en vervolgens alle Zaterdag- en Zondagavonden Bal, bij A.J. van Goozen, Koffiehuis, Hoek St. Janstraat’. Men zal wel amechtig aan de toog gehangen hebben in het Nieuw Koffiehuis. In die tijd is de Drankwet nog niet van kracht, dus men kan drinken wat men wil.

Met ingang van 1 augustus 1874 neemt Abraham Adriaan Jacobus Barendse de zaak over van Van Goozen. De advertentie in de Middelburgsche Courant meldt het volgende: ‘Nieuw Koffiehuis. De ondergetekende heeft de eer zijnen stad- en landgenooten te berichten dat hij zijn Koffiehuis heeft geopend op den hoek van de Sint Janstraat. Zich in ieders gunst aanbevelende belooft hij eene nette en prompte bediening NB. Hij belast zich ook met het aftappen en leveren van bier aan huis. A.A.J. Barendse’.

Ontvreemding

Abraham is op 9 november 1870 getrouwd met Leintje Theune, maar Leintje overlijdt op 9 januari 1877 op 31-jarige leeftijd, een hard gelag. Op 28 augustus 1877 is er iets vreemds aan de hand en de Middelburgsche Courant doet verslag: ‘Als dader dezer ontvreemding werd spoedig aangezien zekere A.B, handelaar in vee enz. wonende te ’s-Heerenhoek, en gisterenavond omstreeks half acht is het der politie alhier gelukt dezen persoon in eene herberg aan de Nieuwe Haven alhier te vatten. Hij heeft zijne schuld bekend.’

De herberg van Abraham herbergt soms vreemde kostgangers. Abraham trouwt op 13 november 1878 met Anna Magdalena Bruijsschaart. Als Abraham op 1 april 1883 op 40-jarige leeftijd overlijdt is het over en uit met zijn logement. Men kan niet langer hangen in het Nieuw Koffiehuis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.